yandex metrika

Gói nâng cấp của bạn

  • 1 tháng -0%
  • 3 tháng -15%
  • 6 tháng -25%
  • 1 năm -35%
Số lượng trò chuyện mỗi ngày
Số lượng tin nhắn đính kèm
Số lượng ký tự trong câu hỏi
Dung lượng tải file tối đa
Số lượng tải file mỗi ngày
Không có quảng cáo

Miễn phí

$0/tháng
200
20
3500
5 MB
35

Đã đăng nhập

$0/tháng
300
20
5000
10 MB
50

Cơ bản

$5/tháng
1000
50
20000
15 MB
500

Tiêu chuẩn

$10/tháng
3000
150
30000
20 MB
1500

Cao cấp

$15/tháng
Không giới hạn
Không giới hạn
50000
20 MB
Không giới hạn